خدمات تلفن همراه

مفاتیح الجنان - فضيلت زيارت كاظمين عليهما السلام- با ترجمه- بصورت تصویری

فصل هشتم - فضیلت و کیفیت زیارت کاظمین فضیلت زیارت کاظمین علیهما السلام

در فضيلت و كيفيت زيارت كاظمين عليهما السلام بدان كه از براي زيارت اين دو امام معصوم عليهما السلام فضل بسياري ذكر شده و در اخبار كثيره وارد شده كه زيارت امام موسي عليه السلام مثل زيارت حضرت رسول صلي الله عليه و آله است و در روايتي است كه هر كه او را زيارت كند مثل آن است كه زيارت كرده باشد حضرت رسول صلي الله عليه و آله و امير المؤمنين عليه السلام را و در روايت ديگر مثل آن است كه امام حسين عليه السلام را زيارت كرده باشد و در حديث ديگر هر كه او را زيارت كند بهشت از براي او است و شيخ جليل محمد بن شهرآشوب در مناقب از تاريخ بغداد نقل كرده كه خطيب (مؤلف آن كتاب) به سند خود از علي بن خلال نقل نموده كه گفت هيچ امر دشواري مرا روي نداد كه بعد از آن بروم به نزد قبر حضرت موسي بن جعفر عليهما السلام و متوسل به آن جناب شوم مگر آنكه خدا آن را از براي من آسان كرد و نيز گفته كه ديده شد در بغداد زني كه مي دويد پس به او گفتند كه به كجا مي روي گفت به سوي قبر موسي بن جعفر عليهما السلام كه دعا كنم براي پسرم كه او را حبس كرده اند مردي حنبلي مذهب در آنجا حاضر بود استهزا كرد به آن زن و گفت پسرت در زندان مرد آن زن گفت خداوندا از تو سؤال مي كنم به حق آن كسي كه او را در زندان شهيد كردند كه مرادش همان حضرت است كه قدرت خود را به من بنمايي ناگاه پسر آن زن را رها كردند و پسر آن مرد حنبلي را كه استهزا كرده بود به جنايت او گرفتند و شيخ صدوق از ابراهيم بن عقبه روايت كرده كه گفت: نوشتم به خدمت امام علي نقي عليه السلام و در نامه سؤال كرده بودم از زيارت ابي عبد الله عليه السلام و از زيارت امام موسي و امام محمد تقي عليه السلام يعني آن كه كدام يك از اين دو زيارت بهتر است پس حضرت در جواب مرقوم فرموده بودند ابو عبد الله عليه السلام مقدم است و زيارت اين دو معصوم جامع تر و ثوابش بزرگتر است .
بدون ترجمه بزرگتر کوچکتر 
مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1162 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1163 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1164


جستجو دعای قبل دعای بعد 
اگر این صفحه عملکرد مناسبی ندارد
از این لینک کمکی استفاده فرمایید .
 
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 112,758,597