خدمات تلفن همراه

مفاتیح الجنان - آداب گرفتن آب نیسان و خواص آن- با ترجمه- بصورت تصویری

آداب گرفتن آب نیسان و خواص آن

ما در اينجا اكتفا مي كنيم به آنچه كه در زاد المعاد است سيد جليل علي بن طاوس رحمة الله عليه روايت كرده است كه: روزي جمعي از اصحاب نشسته بودند حضرت رسالت پناه صلي الله عليه و آله داخل شد و بر ايشان سلام فرمود و ايشان جواب سلام گفتند پس حضرت فرمود كه مي خواهيد تعليم نمايم شما را دوائي كه جبرئيل مرا تعليم كرده است كه محتاج به دواي اطبا نبوده باشم پس حضرت أمير المؤمنين عليه السلام و سلمان و ديگران سؤال نمودند كه آن دوا چيست حضرت رسول صلي الله عليه و آله به حضرت أمير المؤمنين عليه السلام خطاب نمود و فرمود كه در ماه نيسان رومي آب باران مي گيري و سوره فاتحة الكتاب و آية الكرسي و قُلْ هُوَ اللَّهُ و قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ و قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ و قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ هر يك را هفتاد بار مي خواني و به روايت ديگر سوره إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ را نيز هفتاد مرتبه مي خواني و هفتاد مرتبه اللَّهُ أَكْبَرُ و هفتاد مرتبه لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ مي گويي و هفتاد مرتبه صلوات بر محمد و آل محمد مي فرستي و هفت روز در بامداد و پسين از آن آب مي آشامي به حق آن خداوندي كه مرا به راستي بر خلق مبعوث گردانيده است سوگند ياد مي كنم كه جبرئيل گفت كه حق تعالي بردارد از كسي كه اين آب را مي آشامد هر دردي را كه در بدنش باشد و عافيت بخشد او را و بيرون كند دردها را از بدن او و استخوانهاي او و اگر در لوح دردي براي او مقدر شده باشد محو نمايد و به حق پروردگاري كه مرا به حق فرستاده اگر فرزند نداشته باشد و فرزند خواهد آب نيسان را به آن نيت بياشامد او را فرزند روزي گردد و اگر زن عقيم باشد و فرزند نياورد و از اين آب با نيت بياشامد فرزند از او به وجود آيد و اگر مرد و زن پسر خواهند يا دختر از آن آب بياشامند مقصود ايشان به عمل آيد چنانچه حق تعالي مي فرمايد يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثا وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانا وَ إِنَاثا وَ يَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيما يعني حق تعالي مي بخشد هر كه را خواهد دختران و هر كه را خواهد پسران يا جفت مي گرداند براي ايشان پسران و دختران يعني هر دو را به ايشان عطا مي كند و هر كه را خواهد عقيم و بي فرزند گرداند پس حضرت فرمود كه اگر كسي درد سر داشته باشد و از اين آب بياشامد صداع او ساكن گردد به قدرت الهي و اگر درد چشم داشته باشد و در چشمهاي خود قطره اي از اين آب بچكاند و بياشامد و چشمهاي خود را از آن آب بشويد به اذن خداي تعالي شفا يابد و آشاميدن از آن آب بن دندانها را محكم گرداند و دهان را خوشبو كند و لعاب بن دندانها را كم كند و بلغم را كم كند و تخمه و امتلا به سبب خوردن طعام و آشاميدن آب بهم نرساند و از بادهاي قولنج و غير آن متاذي نگردد و درد پشت و درد شكم بهم نرساند و از زكام آزار نكشد و درد دندان بهم نرساند و درد معده و كرم معده را زائل گرداند و محتاج به حجامت نگردد و از مرض بواسير و خارش بدن و آبله و ديوانگي و خوره و پيسي و رعاف و قي نجات يابد و كور و لال و كر و زمين گير نشود و آب سياه در ديده اش نزول نكند و دردي كه موجب افطار روزه و نقصان نماز او باشد او را عارض نگردد و از وسوسه هاي جنيان و شياطين متاذي نگردد پس حضرت رسول صلي الله عليه و آله فرمود كه جبرئيل گفت هر كه از اين آب بياشامد و به جميع دردهائي كه در مردم مي باشد مبتلا باشد موجب شفا از جميع آنها گردد پس جبرئيل گفت به حق خداوندي كه ترا به راستي فرستاده هر كه اين آيات را بر اين آب بخواند و بياشامد حق تعالي دلش را مملو گرداند از نور و روشني و الهام خود را در دل او وارد سازد و حكمت بر زبان او جاري گرداند و پر كند دل او را از فهم و بينائي و به او عطا كند از كرامتها آنچه به احدي از عالميان عطا نكرده باشد و هزار مغفرت و هزار رحمت بر او بفرستد و غش و خيانت و غيبت و حسد و بغي و كبر و بخل و حرص و غضب را از دل او بردارد و از عداوت و دشمني مردم و بدگويي ايشان نجات يابد و موجب شفاء جميع امراض او گردد مؤلف گويد كه اين روايت مشهور به عبد الله بن عمر منتهي مي شود و به اين سبب سندش ضعيف است و فقير به خط شيخ شهيد ديدم كه اين روايت را از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روايت كرده بود با همين خواص و سوره ها اما آيات و اذكار را به اين روش روايت كرده است كه مي خواني بر آب نيسان فاتحة الكتاب و آية الكرسي و قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ و سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَي و قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ و قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ و قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ هر يك را هفتاد مرتبه و مي گويي هفتاد مرتبه لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ و هفتاد مرتبه اللَّهُ أَكْبَرُ و هفتاد مرتبه اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و هفتاد مرتبه سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ و در خواص آن مذكور است كه اگر در زندان باشد و از آن بياشامد از حبس نجات يابد و سردي بر طبع او غالب نگردد و اكثر آن خواص كه مذكور شد در اين روايت نيز مذكور است و آب باران مطلقا مبارك است و منفعت دارد خواه در نيسان ببارد و خواه در غير آن چنانچه در حديث معتبر از حضرت أمير المؤمنين عليه السلام منقول است كه: بياشاميد آب آسمان را كه پاك كننده بدن شما است و دردها را دفع مي كند چنانچه حق تعالي مي فرمايد وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَ يُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَ لِيَرْبِطَ عَلَي قُلُوبِكُمْ وَ يُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ يعني مي فرستد حق تعالي بر شما از آسمان آبي براي آنكه پاك گرداند شما را به آن و ببرد از شما وسوسه شيطان را و دلهاي شما را محكم گرداند و ثابت گرداند به آن قدمهاي شما را و در عمل نيسان بهتر آن است كه اگر جمعي خوانند هر يك مجموع آن سوره ها و اذكار را هفتاد مرتبه بخوانند و از براي آنها كه مي خوانند فايده اش عظيمتر و ثوابش بيشتر است و در اين سالها بعد از بيست و سه روز كه از نوروز بگذرد تقريبا داخل نيسان ماه رومي مي شوند و ماه نيسان سي روز است و از حضرت صادق عليه السلام منقول است كه: در هفتم حزيران البته حجامت بكن و اگر ميسر نشود در چهاردهم بكن و اول حزيران تقريبا هشتاد و چهارم نوروز است و آن نيز سي روز است و حزيران ماه نحسي است چنانچه در حديث معتبر منقول است كه: در خدمت حضرت صادق عليه السلام ماه حزيران مذكور شد حضرت فرمود كه اين ماهي است كه حضرت موسي در اين ماه نفرين كرد بر بني اسرائيل و در يك شب و يك روز سيصد هزار كس ايشان مردند و باز به سند معتبر از آن حضرت منقول است كه: حق تعالي اجلها را در ماه حزيران نزديك مي گرداند يعني موت در آن بسيار مي باشد و بدان كه ماههاي رومي بنايش بر حركت آفتاب است و عدد آنها دوازده است بدين ترتيب تشرين الاول تشرين الآخر كانون اول كانون آخر شباط آذر نيسان ايار حزيران تموز آب ايلول و چهار ماه را سي مي گيرند كه آنها تشرين الآخر و نيسان و حزيران و ايلولند و هفت ديگر غير شباط را سي و يك مي گيرند و شباط را در سه سال متوالي بيست و هشت مي گيرند و در سال چهارم كه سال كبيسه ايشان است بيست و نه مي گيرند و سال ايشان سيصد و شصت و پنج روز و ربعي است و تشرين الاول كه اول سال ايشان است در اين سالها موافق نوزده درجه ميزان است و تفصيلش در كتاب بحار الانوار مذكور است و چون اين ماهها در احاديث مذكور شده است مجملي در اينجا ايراد نموديم انتهي.
بدون ترجمه بزرگتر کوچکتر 
مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 740 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 741 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 742 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 743 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 744 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 745 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 746 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 747


جستجو دعای قبل دعای بعد 
اگر این صفحه عملکرد مناسبی ندارد
از این لینک کمکی استفاده فرمایید .
 
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 27,185,137