خدمات تلفن همراه

مفاتیح الجنان - روز بیست و پنجم- با ترجمه- بصورت تصویری

روز بیست و پنجم

روز بيست و پنجم سنه صد و چهل و هشت به قول بعضي وفات امام جعفر صادق عليه السلام واقع شده و بعضي روز وفات را نيمه رجب گفته اند و سبب وفات آن حضرت زهري بوده كه در انگور به آن حضرت خورانيده بودند و روايت شده كه: چون هنگام وفات آن حضرت شد چشمهاي خود را گشود و فرمود كه خويشان مرا جمع كنيد چون همه جمع شدند بسوي ايشان نظر كرد و فرمود شفاعت ما نمي رسد به كسي كه نماز را سبك بشمارد و اعتنا به شأن او ننمايد
بدون ترجمه بزرگتر کوچکتر 
مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 612 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 613


جستجو دعای قبل دعای بعد 
اگر این صفحه عملکرد مناسبی ندارد
از این لینک کمکی استفاده فرمایید .
 
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 127,013,132