خدمات تلفن همراه

مفاتیح الجنان - دعای شب بیست و هشتم - با ترجمه- بصورت تصویری

دعای شب بیست و هشتم

يا خازِنَ اللَّيْلِ فِي الْهَوآءِ، وَخازِنَ النُّورِ فِي السَّمآءِ، وَمانِعَ السَّمآءِ
ای جا دهنده تاریکی شب را در هوا و جا دهنده روشنی (روز) را در آسمان و جلوگیرنده آسمان از اینکه

أَنْ تَقَعَ عَلَي الْأَرْضِ إلاَّ بِاِذْنِهِ، وَحابِسَهُما اَنْ تَزُولا، يا عَليمُ يا عَظيمُ،
بر زمین افتد مگر به اذن او و نگهدارنده آسمان و زمین از اینکه از جای خود بدر روند ای دانای بزرگ

يا غَفُورُ يا دائِمُ، يا اَللَّهُ يا وارِثُ، يا باعِثَ مَنْ فِي الْقُبُورِ، يا اَللَّهُ يا اَللَّهُ
ای آمرزنده ای جاویدان ای خدا ای ارث برنده ای برانگیزنده مردگان در میان گورها ای خدا ای خدا

يا اَللَّهُ، لَكَ الْأَسْمآءُ الْحُسْني ، وَالْأَمْثالُ الْعُلْيا، وَالْكِبْرِيآءُ وَالْألاءُ،
ای خدا از آن تو است نامهای نیکو و نمونه های والا و کبریاء و نعمتها از تو

اَسْئَلُكَ اَنْ تُصَلِّيَ عَلي مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ، وَاَنْ تَجْعَلَ اسْمي في هذِهِ
خواهم که درود فرستی بر محمد و آل محمد و اینکه قرار دهی نامم را در این

اللَّيْلَةِ فِي السُّعَدآءِ، وَرُوحي مَعَ الشُّهَدآءِ وَاِحْساني في عِلِّيّينَ،
شب در زمره سعادتمندان و روحم را با شهیدان و احسانم را در بلندترین درجات

وَاِسآئَتي مَغْفُورَةً، وَاَنْ تَهَبَ لي يَقيناً تُباشِرُ بِهِ قَلْبي ، وَايماناً يُذْهِبُ
و گناهم را آمرزیده و ببخش بر من یقینی که پیوسته همراه و ملازم دلم باشد و ایمانی به من ده که یکسره

الشَّكَّ عَنّي ، وَتُرْضِيَني بِما قَسَمْتَ لي ، وَ اتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً، وَفِي
شک و تردید را از من دور سازد و خوشنودم سازی بدانچه نصیبم کرده ای و بده به ما در دنیا نیکی و در

الْأخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنا عَذابَ النَّارِ الْحَريقِ، وَارْزُقْني فيها ذِكْرَكَ
آخرت نیکی و نگاهمان دار از آتش سوزان دوزخ و روزیمان گردان در این شب یاد خود

وَشُكْرَكَ، وَالرَّغْبَةَ اِلَيْكَ وَالْإِنابَةَ وَالتَّوْبَةَ]، والتَّوْفيقَ لِما وَفَّقْتَ لَهُ
و سپاسگزاریت را و شوق و رغبت و بازگشت و توبه به سویت و موفقم دار بدانچه موفق داشتی بدان

مَحَمَّداً وَ الَ مُحَمَّدٍ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ.
محمد و آل محمد را درود خدا بر او و بر ایشان باد
بدون ترجمه بزرگتر کوچکتر 
مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 581 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 582

توجه : بعضی از اصوات ممکن است از سایت نامبرده در دسترس نباشند !


جستجو دعای قبل دعای بعد 
اگر این صفحه عملکرد مناسبی ندارد
از این لینک کمکی استفاده فرمایید .
 
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 30,459,970