خدمات تلفن همراه

مفاتیح الجنان - شب پانزدهم- با ترجمه- بصورت تصویری

شب پانزدهم

شب پانزدهم از ليالي متبركه است و در آن چند عمل است اول غسل دوم زيارت امام حسين عليه السلام سوم شش ركعت نماز به حمد و يس و تبارك و توحيد. چهارم: صد ركعت نماز در هر ركعت بعد از حمد ده مرتبه توحيد بخواند شيخ مفيد در مقنعه از حضرت امير المؤمنين عليه السلام روايت كرده كه هر كه اين عمل را بجا آورد حق تعالي بفرستد به سوي او ده ملائكه كه دفع كنند از او دشمنان او را از جن و انس و بفرستد سي فرشته نزد موت او كه او را ايمن كنند از آتش. پنجم روايت شده كه: از حضرت صادق عليه السلام سؤال كردند كه چه مي فرمايي در حق كسي كه حاضر شود نزد قبر حسين عليه السلام در شب نيمه ماه رمضان فرمود به به كسي كه نماز گزارد نزد قبر آن حضرت در شب نيمه ماه رمضان ده ركعت بعد از نماز عشاء و اين نماز غير از نافله شب باشد و بخواند در هر ركعت بعد از حمد قل هو الله أحد ده مرتبه و پناه ببرد به خداوند تعالي از آتش جهنم حق تعالي او را آزاد از آتش ثبت فرمايد و از دنيا نرود تا در خواب ببيند ملائكه كه بشارت دهند او را به بهشت و ملائكه كه ايمن گردانند او را از آتش.
بدون ترجمه بزرگتر کوچکتر 
مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 552 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 553 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 554


جستجو دعای قبل دعای بعد 
اگر این صفحه عملکرد مناسبی ندارد
از این لینک کمکی استفاده فرمایید .
 
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 30,446,252