خدمات تلفن همراه

مفاتیح الجنان - شب سیزدهم- با ترجمه- بصورت تصویری

شب سیزدهم

شب سيزدهم اول ليالي بيض است و در آن سه عمل است اول غسل دوم چهار ركعت نماز در هر ركعت حمد و بيست و پنج مرتبه توحيد سوم دو ركعت نماز كه در شب سيزدهم رجب و شعبان نيز خوانده مي شود در هر ركعت بعد از حمد يس و تبارك و توحيد بخواند و در شب چهاردهم اين نماز خوانده مي شود به چهار ركعت به دو سلام و در سابق در شرح دعاي مجير گذشت كه هر كه آن را در ايام البيض ماه رمضان بخواند گناهانش آمرزيده شود اگر چه به عدد قطرات باران و برگ درختان و ريگ بيابان باشد
بدون ترجمه بزرگتر کوچکتر 
مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 552


جستجو دعای قبل دعای بعد 
اگر این صفحه عملکرد مناسبی ندارد
از این لینک کمکی استفاده فرمایید .
 
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 30,458,890