خدمات تلفن همراه

مفاتیح الجنان - نهم - صلوات در هر روز- با ترجمه- بصورت تصویری

نهم - صلوات در هر روز

نهم :شيخ مفيد در مُقنعه فرموده و از سُنَنِ ماه رمضان صلوات فرستادن بر رسول خداصلي الله عليه وآله است در هر روز صد مرتبه و اگر زيادتر فرستاد افضل است.
بدون ترجمه بزرگتر کوچکتر 
مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 534


جستجو دعای قبل دعای بعد 
اگر این صفحه عملکرد مناسبی ندارد
از این لینک کمکی استفاده فرمایید .
 
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 30,458,890