خدمات تلفن همراه

مفاتیح الجنان - شب سیزدهم- با ترجمه- بصورت تصویری

شب سیزدهم

بدان كه مستحب است در هر يك از ماه رجب و شعبان و رمضان آن كه در شب سيزدهم دو ركعت نماز بگزارند در هر ركعت حمد يك مرتبه و يس و تبارك الملك و توحيد بخوانند و در شب چهاردهم چهار ركعت به دو سلام به همين كيفيت و در شب پانزدهم شش ركعت به سه سلام به همين كيفيت از حضرت صادق عليه السلام مروي است كه هر كه چنين كند جميع فضيلت اين سه ماه را دريابد و جميع گناهانش غير از شرك آمرزيده شود.
بدون ترجمه بزرگتر کوچکتر 
مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 360


جستجو دعای قبل دعای بعد 
اگر این صفحه عملکرد مناسبی ندارد
از این لینک کمکی استفاده فرمایید .
 
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 30,443,660