خدمات تلفن همراه

مفاتیح الجنان - مقدمه- با ترجمه- بصورت تصویری

باب دوم - اعمال فصل اول - فضیلت و اعمال ماه مبارک رجب مقدمه

در اعمال ماه هاي سال و فضيلت و اعمال روز نوروز و اعمال ماه هاي رومي و در آن چند فصل است بدان كه اين ماه و ماه شعبان و ماه رمضان در شرافت تمامند و روايت بسيار در فضيلت آنها وارد شده بلكه (از حضرت رسول صلي الله عليه و آله روايت شده كه ماه رجب ماه بزرگ خدا است و ماهي در حرمت و فضيلت به آن نمي رسد و قتال با كافران در اين ماه حرام است و رجب ماه خدا است و شعبان ماه من است و ماه رمضان ماه امت من است كسي كه يك روز از ماه رجب را روزه دارد مستوجب خوشنودي بزرگ خدا گردد و غضب الهي از او دور گردد و دري از درهاي جهنم بر روي او بسته گردد و از حضرت موسي بن جعفر عليهما السلام منقول است كه هر كه يك روز از ماه رجب را روزه بدارد آتش جهنم يك ساله راه از او دور شود و هر كه سه روز از آن را روزه دارد بهشت او را واجب گردد و ايضا فرمود: رجب نام نهري است در بهشت از شير سفيدتر و از عسل شيرين تر هر كه يك روز از رجب را روزه دارد البته از آن نهر بياشامدو از حضرت صادق عليه السلام منقول است كه حضرت رسول صلي الله عليه و آله فرمود: ماه رجب ماه استغفار امت من است پس در اين ماه بسيار طلب آمرزش كنيد كه خدا آمرزنده و مهربان است و رجب را أصب مي گويند زيرا كه رحمت خدا در اين ماه بر امت من بسيار ريخته مي شود پس بسيار بگوئيد أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ أَسْأَلُهُ التَّوْبَةَ و ابن بابويه به سند معتبر از سالم روايت كرده است كه گفت: رفتم به خدمت حضرت صادق عليه السلام در اواخر ماه رجب كه چند روز از آن مانده بود چون نظر مبارك آن حضرت بر من افتاد فرمود كه آيا روزه گرفته اي در اين ماه گفتم نه و الله اي فرزند رسول خدا فرمود كه آنقدر ثواب از تو فوت شده است كه قدر آن را به غير خدا كسي نمي داند به درستي كه اين ماهي است كه خدا آن را بر ماه هاي ديگر فضيلت داده و حرمت آن را عظيم نموده و براي روزه داشتن آن گرامي داشتن را بر خود واجب گردانيده پس گفتم يا ابن رسول الله اگر در باقيمانده اين ماه روزه بدارم آيا به بعضي از ثواب روزه داران آن فايز مي گردم فرمود اي سالم هر كه يك روز از آخر اين ماه روزه بدارد خدا او را ايمن گرداند از شدت سكرات مرگ و از هول بعد از مرگ و از عذاب قبر و هر كه دو روز از آخر اين ماه روزه دارد بر صراط به آساني بگذرد و هر كه سه روز از آخر اين ماه را روزه دارد ايمن گردد از ترس بزرگ روز قيامت و از شدت ها و هول هاي آن روز و برات بيزاري از آتش جهنم به او عطا كنند و بدان كه از براي روزه ماه رجب فضيلت بسيار وارد شده است و روايت شده كه اگر شخص قادر بر آن نباشد هر روز صد مرتبه اين تسبيحات را بخواند تا ثواب روزه آن را دريابد

سُبْحانَ الْإِلهِ الْجَليلِ، سُبْحانَ مَنْ لا يَنْبَغِي التَّسْبيحُ اِلاَّ
منزه است خدای بزرگ منزه است آن که تنزیه و تسبیح جز برای او شایسته نیست

لَهُ، سُبْحانَ الْأَعَزِّ الْأَكْرَمِ، سُبْحانَ مَنْ لَبِسَ الْعِزَّ وَهُوَ لَهُ اَهْلٌ.
منزه است خدای برتر و کریم تر منزه است آن که لباس عزت در بردارد و شایسته آن است

و امّا اعمال آن پس بر دو قسم است.
بدون ترجمه بزرگتر کوچکتر 
مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 330 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 331 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 332

توجه : بعضی از اصوات ممکن است از سایت نامبرده در دسترس نباشند !


جستجو دعای قبل دعای بعد 
اگر این صفحه عملکرد مناسبی ندارد
از این لینک کمکی استفاده فرمایید .
 
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 27,270,368