خدمات تلفن همراه

مفاتیح الجنان - الحادی عَشرَ: «مُناجات المُفتقرینْ»- با ترجمه- بصورت تصویری

الحادی عَشرَ: «مُناجات المُفتقرینْ»

يازدهم: مناجات نيازمندان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
به نام خدای بخشاینده مهربان

اِلهي كَسْري لا يَجْبُرُهُ اِلاَّ لُطْفُكَ وَحَنانُكَ، وَفَقْري لايُغْنيهِ اِلاَّ
خدایا شکست مرا جز لطف و مهر تو چیزی جبران نکند و نداریم را جز

عَطْفُكَ وَاِحْسانُكَ، وَرَوْعَتي لا يُسَكِّنُها اِلاَّ اَمانُكَ، وَذِلَّتي لا يُعِزُّهآ
توجه و احسان تو برطرف نسازد و هراس و وحشتم را جز امان تو آرام نکند و خواریم را جز

اِلاَّ سُلْطانُكَ، وَاُمْنِيَّتي لا يُبَلِّغُنيهآ اِلاَّ فَضْلُكَ، وَخَلَّتي لا يَسُدُّها اِلاَّ
سلطنت تو به عزت مبدل نسازد و جز فضل تو چیزی مرا به آرزویم نرساند و فقر و احتیاجم را جز احسان تو

طَوْلُكَ، وَحاجَتي لا يَقْضيها غَيْرُكَ، وَكَرْبي لا يُفَرِّجُهُ سِوي رَحْمَتِكَ،
پر نکند و حاجتم را جز تو برنیاورد و گره از گرفتاریم جز رحمت تو نگشاید و درماندگیم را

وَضُرّي لا يَكْشِفُهُ غَيْرُ رَاْفَتِكَ، وَغُلَّتي لا يُبَرِّدُها اِلاَّ وَصْلُكَ،
جز مهر تو برطرف نکند و سوز دلم را جز وصل تو فرو ننشاند

وَلَوْعَتي لا يُطْفيها اِلاَّ لِقآؤُكَ، وَشَوْقي اِلَيْكَ لا يَبُلُّهُ اِلَّا النَّظَرُ اِلي
و شعله درونم را جز لقاء تو خاموش نسازد و بر آتش اشتیاقم جز نظر به جلوه ات چیزی آب

وَجْهِكَ، وَقَراري لا يَقِّرُّدُونَ دُنُوّي مِنْكَ وَلَهْفَتي لا يَرُدُّها اِلاَّ
نریزد و قراری ندارم جز در نزدیکی تو و حسرت و افسوسم را جز نسیم جانبخش رحمتت باز مگرداند

رَوْحُكَ، وَسُقْمي لا يَشْفيهِ اِلاَّ طِبُّكَ، وَغَمّي لا يُزيلُهُ اِلاَّ قُرْبُكَ،
و دردم را جز طبابت تو درمان نکند و اندوهم را جز قرب تو نزداید

وَجُرْحي لا يُبْرِئُهُ اِلاَّ صَفْحُكَ، وَرَيْنُ قَلْبي لا يَجْلُوهُ اِلاَّ عَفْوُكَ،
و زخمم را جز گذشت تو التیام نبخشد و زنگ دلم را جز عفو تو پاک نکند و اندیشه های

وَوَسْواسُ صَدْري لا يُزيحُهُ اِلاَّ اَمْرُكَ فَيا مُنْتَهي اَمَلِ الْأمِلينَ، وَيا
باطل درونم را جز فرمان تو برطرف نکند پس ای منتها آرزوی آرزومندان و ای سرحد

غايَةَ سُؤْلِ السَّآئِلينَ، وَيا اَقْصي طَلِبَةِ الطَّالِبينَ، وَيا اَعْلي رَغْبَةِ
نهایی خواسته درخواست کنندگان و ای آخرین مرحله مطلوب طلب کنندگان و ای بالاترین خواهش

الرَّاغِبينَ، وَيا وَلِيَّ الصَّالِحينَ وَيا اَمانَ الْخآئِفينَ، وَيا مُجيبَ دَعْوَةِ
خواهشمندان و ای سرپرست شایستگان و ای امان بخش ترسناکان و ای اجابت کننده دعای

الْمُضْطَرّينَ، وَيا ذُخْرَ الْمُعْدِمينَ، وَيا كَنْزَ الْبآئِسينَ، وَيا غِياثَ
درماندگان و ای ذخیره نداران و ای گنج مستمندان و ای فریادرس

الْمُسْتَغيثينَ، وَيا قاضِيَ حَوآئِجِ الْفُقَرآءِ وَالْمَساكينَ، وَيا اَكرَمَ
فریادخواهان و ای برآرنده حاجات فقیران و بیچارگان و ای بزرگوارترین

الْأَكْرَمينَ، وَيا اَرْحَمَ الرَّاحِمينَ، لَكَ تَخَضُّعي وَسُؤالي ، وَاِلَيْكَ
بزرگواران و ای مهربانترین مهربانان به درگاه تو است فروتنی و خواسته ام و به سوی

تَضَرُّعي وَابْتِهالي ، اَسْئَلُكَ اَنْ تُنيلَني مِنْ رَوْحِ رِضْوانِكَ، وَتُديمَ
تو است زاری و ناله ام از تو خواهم که مرا به نسیم جانبخش خوشنودیت برسانی و نعمت هایی را که

عَلَيَّ نِعَمَ امْتِنانِكَ وَها اَنَا بِبابِ كَرَمِكَ واقِفٌ، وَلِنَفَحاتِ بِرِّكَ
از روی امتنان به من دادی ادامه دهی و من هم اکنون به در خانه کرمت ایستاده و خود را در معرض

مُتَعَرِّضٌ، وَبِحَبْلِكَ الشَّديدِ مُعْتَصِمٌ، وَبِعُرْوَتِكَ الْوُثْقي مُتَمَسِّكٌ، اِلهي اِرْحَمْ
وزش نسیم های رحمتت قرار داده و به رشته محکمت چسبیده و به دستاویز محکمت چنگ زده ام خدایا ترحم

عَبْدَكَ الذَّليلَ، ذَاالّلِسانِ الْكَليلِ وَالْعَمَلِ الْقَليلِ، وَامْنُنْ عَلَيْهِ بِطَوْلِكَ
کن به این بنده ذلیلت که زبانش کُند و عملش اندک است و بر او به وسیله احسان

الْجَزيلِ، وَاكْنُفْهُ تَحْتَ ظِلِّكَ الظَّليلِ يا كَريمُ يا جَميلُ، يا اَرْحَمَ الرَّاحِمينَ
فراوانت منت بنه و او را در زیر سایه پایدارت بِبَر ای بزرگوار ای زیبابخش ای مهربانترین مهربانان
بدون ترجمه بزرگتر کوچکتر 
مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 318 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 319 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 320

توجه : بعضی از اصوات ممکن است از سایت نامبرده در دسترس نباشند !


جستجو دعای قبل دعای بعد 
اگر این صفحه عملکرد مناسبی ندارد
از این لینک کمکی استفاده فرمایید .
 
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 29,929,288