خدمات تلفن همراه

مفاتیح الجنان - سیزدهم- دعاء حضرت حجّه علیه السلام - با ترجمه- بصورت تصویری

سیزدهم- دعاء حضرت حجّه علیه السلام

درمهج ذكر شده كه اين دعاء حضرت حجّة عليه السلام است:

اِلهي بِحَقِّ مَنْ ناجاكَ، وَبِحَقِّ مَنْ
خدایا به حق هر که با تو راز گوید و به حق هر که

دَعاكَ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، تَفَضَّلْ عَلي فُقَرآءِ الْمُؤْمِنينَ وَالْمُؤْمِناتِ
تو را در صحرا و دریا بخواند تفضل فرما بر فقیران مؤمنین و مؤمنات

باِلْغَنآءِ وَالثَّرْوَةِ وَعَلي مَرْضَي الْمُؤْمِنينَ والْمُؤْمِناتِ بِالشِّفآءِ
به توانگری و ثروت و بر بیماران مؤمنین و مؤمنات به بهبودی یافتن

وَالصِّحَةِ، وَعَلي اَحْيآءِ الْمُؤْمِنينَ وَالْمُؤْمِناتِ بِاللُّطْفِ وَالْكَرَم، وَعَلي
و تندرستی و بر زندگان مؤمنین و مؤمنات به لطف و بزرگواری و بر

اَمْواتِ الْمُؤْمِنينَ وَالْمُؤْمِناتِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ، وَعَلي غُرَبآءِالْمُؤْمِنينَ
مردگان مؤمنین و مؤمنات به آمرزش و مهربانی و بر غریبان مؤمنین

وَالْمُؤْمِناتِ بِالرَّدِّ اِلي اَوْطانِهِمْ سالِمينَ غانِمينَ، بِمُحَمَّدٍ وَآلِهِ اَجْمَعينَ.
و مؤمنات به بازگرداندن آنها به وطن شان به سلامتی و بهره مندی به حق محمد و آل او همگی
بدون ترجمه بزرگتر کوچکتر 
مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 296 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 297

توجه : بعضی از اصوات ممکن است از سایت نامبرده در دسترس نباشند !


جستجو دعای قبل دعای بعد 
اگر این صفحه عملکرد مناسبی ندارد
از این لینک کمکی استفاده فرمایید .
 
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 30,431,823